Racio

obilie racio 

Za Racio pokladáme také výrobky, ktoré svojim zložením prispevajú k dodržiavaniu Racionálnej výživy( zdravej, správnej). Zabezpečujú ľudskému organizmu dostatok energie ku každodenným aktivitám, látky pre správny chod organizmu, dobré udržiavanie a obnovu telesných orgánov.

15. január 2015