Natur

     natur

- prírodné, prirodzené považujeme tie výrobky ktoré sú zostavené z prírodných materiálov rastlinného, živočíšneho alebo minerálneho    pôvodu, získavané šetrným spôsobom napr.zmrazovaním, sušením, centrifúgou, filtráciou atď..

 

 

15. január 2015